Massage op het werk
Wist u dat Nederland een van de landen is met de hoogste werkdruk? Van chronisch hoge werkdruk ontstaat stress.
Stress en RSI zijn de 2 grootste factoren bij ziekteverzuim en uitval. Nu werkgevers de kosten en verantwoording van ziekteverzuim volledig voor eigen rekening krijgen, wordt een goed preventietraject steeds belangrijker. Bedrijfsmassage kan daarbij helpen.

Massage heeft een positieve en preventieve werking op alle stress gerelateerde klachten zoals:
 • Hoofdpijn
 • Pijnlijke spieren en gewrichten
 • Stijve schouders en nek
 • Rugklachten
 • RSI
 • Griepachtige klachten
 • Algemeen verminderd gevoel van welzijn
Steeds meer bedrijven zetten massage in als tertiaire arbeidsvoorwaarde.
Het levert een aantal voordelen op:
 • Minder directe- en indirecte verzuimkosten zoals ziektekosten en kosten voor vervanging.
 • Beter gemotiveerde medewerkers.
 • Een goede corporate immage.
Er zijn bedrijven waar aantoonbaar minder baaldagen worden opgenomen als het “massagedag” is!
Bent u als werkgever geïnteresseerd om bedrijfsmassage aan te bieden als tertiaire arbeidsvoorwaarde en als middel om uw werknemers een uitgelezen mogelijkheid te bieden om aan hun gezondheid en welzijn te werken, neem dan contact met ons op. Wij bieden een aantrekkelijk pakket tegen zeer concurrerende staffelprijzen.
U kunt bij ons al een proefcontract afsluiten van 6 maanden voor nog geen € 625,-.

Fiscale regeling stoelmassage
Onder voorwaarden zijn de kosten voor bedrijfsmassage fiscaal aftrekbaar. Onderstaande tekst is samengesteld op basis van de wetgeving 2009.
Arboverstrekkingen:
Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren, vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privébesparing geniet, zoals:

(Stoel)massage:
Een (stoel)massage is onder de volgende voorwaarde een vrije verstrekking:
 • U hebt als werkgever een arboplan.
 • De massage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
 • De massage vindt tijdens werktijd plaats.
 • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
 • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.
Uw Arbodienst en accountant kunnen u verder adviseren bij het hanteren en implementeren van de regeling.